Hva er mindfulness?

Mindfulness, som også kalles oppmerksomt nærvær, er det å trene på oppmeksomhet eller legge til rette for økt oppmerksomhet.
Hva er mindfulness?Hva vil det så si å trene på oppmerksomhet?
Dette spørsmålet er mest enkelt å svare på ved å vise til fysisk trening.
Når du gjør fysisk trening, gjør du praktiske øvelser som forandrer kroppen din på tre hovedmåter:
  • De øker den grunnleggende styrken din (muskelmasse)
  • De øker den grunnleggende bevegelsesevnen din (mobilitet)
  • De øker den grunnleggende kondisjonen din (utholdenhet)
Når du trener på oppmerksomhet, gjør du praktiske øvelser (meditasjonsteknikker) som forandrer bevisstheten og hjernen din på tre måter:
  • De øker den grunnleggende evnen din til å holde fokus (konsentrasjon)
  • De øker den grunnleggende evnen din til å beholde roen (sinnslikevekt)
  • De øker den grunnleggende evnen din til å tenke og føle klart (klarhet)
Vi kan si det på en litt annen måte:
  • Konsentrasjon er evnen til å kunne fokusere på det som er relevant på et gitt tidspunkt.
  • Sinnslikevekt er evnen til å la sanseinntrykk komme og gå uten at de tiltrekker eller frastøter deg; en form for saklig aksept eller ikke-motstand.
  • Klarhet er evnen til å holde oversikt over hva du opplever i et gitt øyeblikk.
Derfor kan vi bruke følgende definisjon:
Mindfulness er et trekløver av oppmerksomhetsferdigheter som samarbeider: Konsentrasjon, sinnslikevekt og klarhet (Shinzen Young 2012).
Som nevnt innledningsvis kan vi velge å trene på disse ferdighetene eller legge til rette for at de kan brukes på best måte.
Her kan du lese mer om hvordan å legge til rette for økt oppmerksomhet.

Har du lyst til å virkelig komme i gang med å meditere?

Med nettkurset Øyeblikkelig mindfulness lærer du alt du trenger på 2.5 time

Begynn å mediter i dag, eller forbedre den meditasjonen du allerede gjør.

Høst godene - og høst mer og mer for hver dag!

Trykk her for å se kurset.