Et sammendrag av systemet

Grunnleggende spørsmål

I Basic Mindfulness-systemet dreier all forståelse av mindfulness seg om fire spørsmål:

Hver av disse fire spørsmålene kan besvares med noen få grunnleggende elementer.

Systemet kalles Basic Mindfulness fordi det svarer på grunnleggende spørsmål med grunnleggende elementer.

Vi kunne kanskje kalt det for Tilnærmingsmåte for Grunnleggende Oppmerksomt Nærvær, men vi lot heller være..

Hva er mindfulness?

Mindfulness er tre oppmerksomhetsferdigheter som samarbeider:

Konsentrasjon

symbolisert med piler som peker på et objekt i fokus

Evnen til å fokusere på det du vil, når du vil det.

Sanseklarhet

symbolisert med solstråler

Evnen til å kunne skjelne mellom de forskjellige delene av sanseopplevelsen

Sinnslikevekt

symbolisert med et balansepunkt

Evnen til å la sanseopplevelser komme og gå uten å skyve dem vekk eller trekke dem til deg

Hvorfor burde vi utvikle mindfulness?

De tre oppmerksomhetsferdighetene er sentrale for å utføre de tre grunnleggende menneskelige oppgavene:

Å verdsette
oss selv og verden

symbolisert med et ansikt med vidåpne øyne

Å oppleve sansene til sitt fulle

Dette leder til…

Å overskride
​oss selv og verden

symbolisert med et nøytralt ansikt

Å direkte ha kontakt med noe som ligger bortenfor sansene.

Dette igjen hjelper oss å…

Å forbedre
oss selv og verden

symbolisert med
et ansikt med øyne som ser oppover

Å forbedre oss selv og være til tjeneste for andre.

Hvor utvikler vi mindfulness?

I selve sansene:

Syn

Fysisk syn, mentale blider, og visuell hvile.

Hørsel

Fysisk lyd, mental tale, stillhet og mental taushet.

Kropp

Fysisk kroppsfølelse, emosjonell kroppsfølelse og somatisk kroppsfølelse.

Hvordan utvikles mindfulness?

I systemet vårt utvikles mindfulness gjennom tre trenings-strategier:

Å merke

symbolisert med det internasjonale ikonet for laser-lys

Å følge sanseopplevelser med eller uten merkelapper.

Å gjøre ingenting

symbolisert med den tomme sirkelen

Gi slipp på intensjonen om å kontrollere oppmerksomheten

Positiv næring

symbolisert med hjertet

Med hensikt skape og holde ved like positive mentale bilder, positive mental tale og behagelige emosjonelle kropps-følelser.

Karakteristiske egenskaper

Basic Mindfulness er basert på prinsipper.
Tre av dets grunnleggende prinsipper er:

At det skal være enkelt å forske på

symbolisert med en differensial-likning

Kategoriene som beskrives over er veldefinerte og fullstendige.

Dette gjør at de er velegnet for å skape gode vitenskapelige studier.

At det skal være algoritmisk

symbolisert med et flyt-skjema

Systemet tilbyr interaktiv veiledning der du kan skifte strategi om det er nødvendig.

Dette optimaliserer hvor fort du kan lære mindfulness og bruke det i dagliglivet

At det skaper klassiske resultater

symbolisert med lotus-stillingen

Systemet er skapt for å bringe folk til fundamental innsikt i deres selv.