Effekter av meditasjon på hjernen ved smerter

Helt siden mindfulness ble et kjent begrep innen medisinsk forskning rundt 1985, har studier av meditasjon og smerte stått sentralt innen det som idag kalles kontemplativ hjernevitenskap. Her er en tabell som gir en oppdatert oversikt over de effektene som meditasjon har på hjerrnen ved smerte. Utgangspunktet er en tabell fra studien Neuromodulatory treatments for… Les videre

Hvordan komme seg på vane-vogna

En måte å forstå meditasjon på, er at det handler om å skape en vane i bevisstheten om å stadig forsøke å være mer oppmerksom. For eksempel, når vi mediterer og legger merke til at vi ha blitt distraherte, så etablerer vi vanen med å vende oppmerksomheten tilbake til teknikken. Vi etablerer også vanen med… Les videre

Snu meditasjonen til seier – hver gang

Synes du det er vanskelig å meditere? Kanskje det er fordi du ser på meditasjon som et vinnerspil, når det egentlig er et taperspill. Begrepene taperspill og vinnerspill kommer fra boka Extraordinary Tennis for the Ordinary Player som ble utgitt i 1970 av ingeniøren og økonomen Simon Ramo. Ramo var interessert i mange ting, blant annet… Les videre

Musikk som meditasjon

Å meditere på musikk er en veldig takknemlig praksis. For mange er det motiverende å kunne lytte til musikk man liker under meditasjonen. Andre fordeler er at indre tale ofte blir borte, det blir ikke så lett å sovne, og mange opplever at det blir enklere for dem å sitte stille – eller så kan… Les videre

Meditasjonsstrategier

Det er tre hovedmåter å strukturere en meditasjonsøkt på: 1. Enkeltteknikk Her velger man en teknikk og holder seg til den gjennom hele økten. Og kanskje gjør man den samme teknikken hver gang man mediterer noen dager, uker, måneder eller år. Mange av de teknikkene vi underviser i Unified Mindfulness-systemet er slike enkeltstående teknikker som… Les videre

Mange mulige mikropraksiser

Jeg har skrevet om mikropraksiser før, så les gjerne den bloggposten først. Her er noen  daglige aktiviteter som egner seg til å gjøre samtidig som vi gjør mikropraksiser. Dette er kun noen eksempler til inspirasjon. Andre aktiviteter og meditasjoner kan være like bra eller bedre. Når du spiser. Forsøk å ha en så komplett opplevelse… Les videre

Mindfulness uten meditasjon – kognitiv oppmerksomhet

Uoppmerksomhet finnes overalt. Jeg tror faktisk at så å si alle problemene vi har – personlige, mellommenneskelige, profesjonelle og samfunnsmessige – enten direkte eller indirekte kommer fra uoppmerksomhet. (Langer, 1989) Det å legge til en meditasjonsvane – selv om den bare tar fem minutter – kan være vanskelig for mange. Samtidig vil vi gjerne ha… Les videre

Hva er en kompetent mindfulness-lærer?

Mange ønsker å kvalitetssikre mindfulness-undervisningen i Norge. Dette er ikke uten grunn. Det kan være vanskelig å vite om lærerne gir gode nok instruksjoner. Samtidig bør vedkommende være i stand til å hjelpe dersom det oppstår problemer underveis i praksisen, eller som følge av praksisen. Likevel er det en litt skummel tendens til at mindfulness-feltet i Norge… Les videre

Om sinnslikevekt – aksept, balanse og sinnsro.

Sinnslikevekt er en grunnleggende ferdighet ved selvutforskning og emosjonell intelligens. Det er et dypt og subtilt begrep som ofte misforstås og lett forveksles med undertrykking av følelser eller likegyldighet. Det engelske ordet for sinnslikevekt equanimity kommer fra det latinske ordet aequus, som betyr balansert, og animus, som betyr indre tilstand. Som et første skritt for… Les videre

Mikropraksiser – et dryss av meditasjon over hverdagen

En mikropraksis er en liten meditasjonsøkt – fra noen sekunder til noen få minutter. Dette er en måte å praktisere på som ikke nødvendigvis trenger kombineres med formell praksis, men som også styrker en formell praksis (les mer om de fire nivåene av mindfulness her). Vi anbefaler alle som gjør daglig formell praksis å gjøre… Les videre

Meditasjon som smertelindring

Siden vi vet at meditasjon styrker hjernen, og at smerte alltid skapes i hjernen, er det naturlig å tenke at meditasjon er bra for kroniske smertepasienter. Og ganske riktig – meditasjon har vist seg å hjelpe gjennom mange nevrologiske virkningsmekanismer, som beskrevet her, her, og her. Hvorfor får ikke alle smertepasienter effekt av meditasjon? Det… Les videre

Gående meditasjon i all enkelhet.

Gående meditasjon kan både gjøre meditasjon enklere og mer utfordrende. Det gjør meditasjonen enklere ved at man går i et tempo som hjelper å roe ned, og slik kan man gå av seg urolighet i kroppen og sinnet. Det kan også gi en fin rytme dersom man jobber med mantra, Metta eller liknende teknikker. Samtidig… Les videre

Fem veier i mindfulness og meditasjon.

Her følger en kort beskrivelse av hver enkelt av de fem veiene i systemet til Basic Mindfulness. Man trenger ikke å lære alle for å ha nytte av sin mindfulness-praksis (eller endog nå klassisk opplysning). Likevel kan det være nyttig å kunne skifte teknikk for å møte spesifikke utfordringer eller gjøre nytte av muligheter som… Les videre