smertehjelp

Video: En introduksjon til smertelindring med mindfulness

I oktober 2020 hadde jeg æren av å bli invitert til å holde en presentasjon om smertelindring med mindfulness på The Embodiment Conference, sammen med mange av verdens mest kjente lærere i meditasjon, yoga, traumabehandling og andre retninger som både jobber med kroppen og sinnet. Her er presentasjonen i sin helhet, ca 60 minutter på

Finn din oppmerksomme bevegelse (7 anbefalinger)

Om det finnes en evidensbasert vidunderpille for helsa, så er det bevegelse kombinert med oppmerksomhet. Blod og lymfe beveger på seg, kroppen mykner og humøret letter. Og det er bare litt av effekten. For de fleste med kronisk smerte er bevegelse den aller viktigste medisinen. All bevegelse nærer nervesystemet og hjernen, og med fokus på

Traume-sensitiv mindfulness: PTSD og meditasjon

Har du hatt traumatiske opplevelser kan det hende at du bør ta visse forhåndsregler når du mediterer. Iblant skjer det også at meditasjon avdekker traumer som har blitt fortrengt eller fornektet. Trauma er en hendelse eller en serie av hendelser som er så stressende at den får oss til å føle oss overveldet, hjelpeløse og

En fleksibel metode for smerte-behandling

En bearbeiding av Shinzen Youngs «A Pain-Processing Algorithm» Målsetting Når du jobber med meditasjon og smerter kan du i hovedsak ha tre mål. Hvert mål er frittstående, men du kan ha flere av dem om gangen. Bedre livskvalitet Reduksjon av lidelsen i oppfattelsen av smerten Å oppdage «smaken av renselse» inni smerten De to første

En nøkkel til å redusere skjult motstand

Når vi opplever ubehag er det ofte skjult motstand mot ubehaget. Det enkleste stedet å legge merke til dette er i kroppen. Dersom du finner at du lider under smerte og motstand, forsøk å se hvor mye motstand du har. I slike situasjoner er det ofte at vi spenner kjeven, knytter nevene eller hever skuldrene.

Frihet fra lidelse: Om smerte-formelen

Her er noe vi alle vet, som vi gjerne skulle ønske at var annerledes: Jo mer vi ønsker at noe skulle vært annerledes, jo mer ubehagelig blir det. Desto mer motstand vi har til tingenes tilstand, desto mer lidelse opplever vi. Er det noen måte vi kan hjelpe oss selv i slike situasjoner? Ja, det

Effekter av meditasjon på hjernen ved smerter

Helt siden mindfulness ble et kjent begrep innen medisinsk forskning rundt 1985, har studier av meditasjon og smerte stått sentralt innen det som idag kalles kontemplativ hjernevitenskap. Her er en tabell som gir en oppdatert oversikt over de effektene som meditasjon har på hjerrnen ved smerte. Utgangspunktet er en tabell fra studien Neuromodulatory treatments for

Hvorfor hjelper meditasjon ved kroniske smerter?

Det var ikke så mange som hadde hørt om mindfulness før legen Jon Kabat-Zinn gav ut sin første studie om meditasjon og kronisk smerte i 1982. Denne satte igang en stadig voksende snøball av forsøk og analyser som har gitt mindfulness og meditasjon den vitenskapelige tyngden det har i dag med over 6000 publiserte studier.