medisin

Video: En introduksjon til smertelindring med mindfulness

I oktober 2020 hadde jeg æren av å bli invitert til å holde en presentasjon om smertelindring med mindfulness på The Embodiment Conference, sammen med mange av verdens mest kjente lærere i meditasjon, yoga, traumabehandling og andre retninger som både jobber med kroppen og sinnet. Her er presentasjonen i sin helhet, ca 60 minutter på

Traume-sensitiv mindfulness: PTSD og meditasjon

Har du hatt traumatiske opplevelser kan det hende at du bør ta visse forhåndsregler når du mediterer. Iblant skjer det også at meditasjon avdekker traumer som har blitt fortrengt eller fornektet. Trauma er en hendelse eller en serie av hendelser som er så stressende at den får oss til å føle oss overveldet, hjelpeløse og

Effekter av meditasjon på hjernen ved smerter

Helt siden mindfulness ble et kjent begrep innen medisinsk forskning rundt 1985, har studier av meditasjon og smerte stått sentralt innen det som idag kalles kontemplativ hjernevitenskap. Her er en tabell som gir en oppdatert oversikt over de effektene som meditasjon har på hjerrnen ved smerte. Utgangspunktet er en tabell fra studien Neuromodulatory treatments for

Hvorfor hjelper meditasjon ved kroniske smerter?

Det var ikke så mange som hadde hørt om mindfulness før legen Jon Kabat-Zinn gav ut sin første studie om meditasjon og kronisk smerte i 1982. Denne satte igang en stadig voksende snøball av forsøk og analyser som har gitt mindfulness og meditasjon den vitenskapelige tyngden det har i dag med over 6000 publiserte studier.

Fire grunner til at eldre får ekstra stor glede av meditasjon

Du må ikke nødvendigvis meditere lenge for å få resultater. Vi trener oppmerksomheten på forskjellige måter gjennom på hele livet, og mange av oss nyter fruktene av dette når vi blir eldre, også uten å ha meditert. Men hvis vi så sent i livet bestemmer oss for å sitte ned og gjøre en praksis, gir

Meditasjon som smertelindring

Siden vi vet at meditasjon styrker hjernen, og at smerte alltid skapes i hjernen, er det naturlig å tenke at meditasjon er bra for kroniske smertepasienter. Og ganske riktig – meditasjon har vist seg å hjelpe gjennom mange nevrologiske virkningsmekanismer, som beskrevet her, her, og her. Hvorfor får ikke alle smertepasienter effekt av meditasjon? Det er ikke uvanlig at man

God holdning – ikke bare i kroppen