Et universelt bibliotek for oppmerksomhet

ULTRA (Universal Library for Training Attention / Det universelle oppmerksomhetsbiblioteket) er en måte å strukturere alle fokusteknikkene som finnes i hele verden, uansett tradisjon eller opphav. På grunn av de konkrete definisjonene og de klare instruksjonene, utgjør de en samling av teknikker som både berikes og beriker alle andre teknikker. Hvordan det hele henger sammen Aller

De 20 grunnleggende lykkeelementene

Hvis vi forstår lykke som opplevelsen av velvære og ytre og indre harmoni, kan vi si at målet med mindfulness er optimal lykke. Både for oss selv og for andre. Alle disse typene av resultater har også nivåer, som betegner i hvor stor grad en viss type lykke vi oppleves av en gjennomsnittlig person. Ser vi

Meditasjon på pusten er for viderekomne

Meditasjon på pusten er en sentral øvelse i mange tradisjoner. I så stor grad at mange tenker at det er en viktig del av all meditasjon. Men det er mange grunner til at vi ikke anbefaler dette som den sentrale meditasjonsøvelsen for nybegynnere. Å slippe kontroll er ikke lett Fordi pusten skjer av seg selv,

Fire former for konsentrasjon

Når vi mediterer – og ellers når vi konsentrerer oss om en oppgave – kan vi velge å bruke konsentrasjonen på fire måter. Alle disse har sine egne fordeler. Konsentrasjon bare på ett punkt Dette er en vanlig meditasjonsmetode der vi velger å fokusere på et lite område. Det ene punktet kan for eksempel være

Fokus på forandring

I denne meditasjonsveien er vi interesserte i det som forandrer seg i vår opplevelse i øyeblikket. I Basic Mindfulness kaller vi dette for flyt (engelsk: flow), i øst-asiatisk medisin og kampkunst kalles det for qi/chi/ki, og i buddhisme kalles det for forgjengelighet (pali: anicca). Og i taoismen ser vi denne ideen i forholdet mellom yin

Hva er det motsatte av distraksjon?

Hva er det motsatte av distraksjon? Mange vil kanskje si fokus eller konsentrasjon, men som Nir Eyal vil jeg foreslå at det motsatte er traksjon. Ordet traksjon kommer fra det latinske verbet trahere. som er opphav til en mengde ord som handler om å trekke. I denne sammenhengen snakker vi om om handlinger som trekker

Fem sommer-meditasjoner

Jeg har gjort det til hobby å lete etter mikropraksiser. Dette er små meditasjoner som varer mindre enn et minutt, eller jeg kan ha i bakgrunnen av bevisstheten når jeg gjør andre ting. Når jeg gjør en monoton aktivitet finner de ofte seg selv, og jeg begynner bare å meditere på rutine. Men iblant gjør

Den ideelle meditasjons-stillingen

Av Stephanie Nash, oversatt og tilpasset av Atle Thomassen og Tord Helsingeng. Du kan meditere i enhver posisjon. Både sittende, stående, gående og liggende ~ altså alle posisjoner kroppen din har i løpet av et liv. Vi vil her gå dypere inn på den sittende meditasjonsstillingen da dette er den mest vanlige, og ansees også

Gylne muligheter for meditasjon

Det som gjør en aktivitet til en meditasjon, er at vi bruker den til å trene på oppmerksomhetsevner. Her er en liste over gylne muligheter for å trene på oppmerksomt nærvær. De fleste punktene er fra dagliglivet, og det er også noen for formell sittende praksis. Små økter i løpet av hverdagen kaller vi gjerne

Brev til en pappa: Fire punkter om meditasjon i hverdagen

Nylig fikk jeg det følgende spørsmålet. «Det føles vanskelig å få tid til å praktisere når man er småbarnspappa. Har du noen gode tips til å sette av tid, gunstige tider på døgnet e.l.?» Her er det jeg skriver tilbake.. Å være småbarnsforelder kan virkelig være en utfordring. Når jeg skriver dette har jeg selv