Blogg for Unified Mindfulness Norge

Mindfulness uten meditasjon – kognitiv oppmerksomhet

Uoppmerksomhet finnes overalt. Jeg tror faktisk at så å si alle problemene vi har – personlige, mellommenneskelige, profesjonelle og samfunnsmessige – enten direkte eller indirekte kommer fra uoppmerksomhet. (Langer, 1989) Det å legge til en meditasjonsvane – selv om den bare tar fem minutter – kan være vanskelig for mange. Samtidig vil vi gjerne ha… Les videre

Hva er en kompetent mindfulness-lærer?

Mange ønsker å kvalitetssikre mindfulness-undervisningen i Norge. Dette er ikke uten grunn. Det kan være vanskelig å vite om lærerne gir gode nok instruksjoner. Samtidig bør vedkommende være i stand til å hjelpe dersom det oppstår problemer underveis i praksisen, eller som følge av praksisen. Likevel er det en litt skummel tendens til at mindfulness-feltet i Norge… Les videre

Om sinnslikevekt – aksept, balanse og sinnsro.

Sinnslikevekt er en grunnleggende ferdighet ved selvutforskning og emosjonell intelligens. Det er et dypt og subtilt begrep som ofte misforstås og lett forveksles med undertrykking av følelser eller likegyldighet. Det engelske ordet for sinnslikevekt equanimity kommer fra det latinske ordet aequus, som betyr balansert, og animus, som betyr indre tilstand. Som et første skritt for… Les videre

Mikropraksis – øyeblikkelig meditasjon.

En mikropraksis er en liten meditasjonsøkt – fra noen sekunder til maksimum ti minutter. Dette er en måte å praktisere på som ikke nødvendigvis trenger kombineres med formell praksis, men som også styrker en formell praksis (les mer om de fire nivåene av mindfulness her). Vi anbefaler alle som gjør daglig formell praksis å gjøre… Les videre

Meditasjon som smertelindring

Siden vi vet at meditasjon styrker hjernen, og at smerte alltid skapes i hjernen, er det naturlig å tenke at meditasjon er bra for kroniske smertepasienter. Og ganske riktig – meditasjon har vist seg å hjelpe gjennom mange nevrologiske virkningsmekanismer, som beskrevet her, her, og her. Hvorfor får ikke alle smertepasienter effekt av meditasjon? Det… Les videre